Medusa paraiba kvarts

Gilalit i kvarts, råsten, 7,1 x 4,7 x 2,7 cm. Brasilien. Image courtesy of www.irocks.com.
Gilalit i kvarts, råsten, 7,1 x 4,7 x 2,7 cm. Brasilien.
Image courtesy of www.irocks.com.

Medusa Paraiba kvarts eller Medusa kvarts är ett handelsnamn för bergkristall (transparent) eller mjölkkvarts (translucent) med inklusioner av kopparmineralet gilalit. Med handelsnamn menar jag ett namn man hittat på för att kunna marknadsföra materialet/ädelstenarna lättare.