Akroit

9.1 carats (1.3 x 1.0 x 0.8 cm). Image courtesy of irocks.com.

Akroit är en helt eller delvis färglös turmalin. Den är en sällsynt ädelsten och förekommer inte ofta i handeln. Det är alltså vanligare att ädelstenen turmalin har färg, än att den inte har det.

Akroit.

Likt alla turmaliner, så är akroit halvhårt och tar god polish. Den är lämplig som ädelsten i alla sorters smycken, möjligen kan den med tiden nötas om den används i ett smycke som utsätts för mycket slitage.