Ammolit

Ammolit, cabochonslipade juveler. Image courtesy of R.Weller/Cochise College.
Ammolit, cabochonslipade juveler. Image courtesy of R.Weller/Cochise College.

Ammoliten skimrar i starka färger, som en extrem opal. Ofta är ädelstenens färg uppsprucken i mosaikmönster. Det är ett ofta väldigt effektfullt material, som även i små storlekar har kraftfullt färgspel.

Ammolit är ammonit, fast i förstenad form. Ammoniter är en utdöd marin, snäckliknande varelse, som tillhörde gruppen amöbor.
Här kan du läsa mer om ammoniter (wikipedia).

När ammoniten dött så ersattes oerhört långsamt dess skal av bland annat aragonit. Ammoniten blev så efter cirka 70 miljoner år juvelen ammolit.

Ammolit, snideri. Material från Kanada. Image courtesy of www.skullis.com.
Ammolit, snideri. Material från Kanada.
Image courtesy of www.skullis.com.

Ofta gör man dubletter eller tripletter av ammolit, eftersom råmaterialet är tunt. Lagret av ammolit av ofta under 1mm tjockt.

I dubletter och tripletter så skyddar man och bygger upp ädelstenen under- samt ev överifrån, som en macka. Överst ett genomskinligt material, underst oftast ett svart material.

Det kan finnas en poäng att välja en triplett just när det gäller ammolit, eftersom materialet är så tunt och för att det dessutom är
relativt mjukt.

Ammolit, cabochonslipad ädelsten, 11.49 cts. Kanada. Image courtesy of www.gemselect.com.
Ammolit, cabochonslipad ädelsten, 11.49 cts. Kanada.
Image courtesy of www.gemselect.com.

Det mesta av ammoliterna på marknaden kommer från Kanada.