Ammolit

Ammolite. Image courtesy of www.gemselect.com

Ammoliten skimrar i starka färger, som en extrem opal. Ofta är ädelstenens färg uppsprucken i mosaikmönster. Det är ett ofta väldigt effektfullt material, som även i små storlekar har kraftfullt färgspel.

Ammolit är ammonit, fast i förstenad form. Ammoniter är en utdöd marin, snäckliknande varelse, som tillhörde gruppen amöbor.
Här kan du läsa mer om ammoniter (wikipedia).

När ammoniten dött så ersattes oerhört långsamt dess skal av bland annat aragonit. Ammoniten blev så efter cirka 70 miljoner år juvelen ammolit.

2.5″x2.4″x2.5″ (63x62x63 mm). Canada. Image courtesy of www.skullis.com

Ofta gör man dubletter eller tripletter av ammolit, eftersom råmaterialet är tunt. Lagret av ammolit av ofta under 1mm tjockt.

I dubletter och tripletter så skyddar man och bygger upp ädelstenen under- samt ev överifrån, som en macka. Överst ett genomskinligt material, underst oftast ett svart material.

Det kan finnas en poäng att välja en triplett just när det gäller ammolit, eftersom materialet är så tunt och för att det dessutom är
relativt mjukt.

Det mesta av ammoliterna på marknaden kommer från Kanada.

Ammolite. Image courtesy of R.Weller/Cochise College.