Kuprit

Kuprit, facetterad juvel, 16.90 cts. Namibia.
Image courtesy of www.djraregems.com.

Kuprit är ett mörkt djuprött kopparmineral som är sällsynt som ädelsten. Råmaterialet är ofta både litet och fullt med inneslutningar. Större, rena slipade kupriter är med andra ord väldigt sällsynta.

6 x 4 x 4 cm – Sm Cabinet. Milpillas Mine, Cuitaca, Sonora, Mexico. Image courtesy of http://www.dakotamatrix.com

Kuprit är ett mjukt mineral och lämpar sig inte till smycken som slits. Kupriter är både svåra att slipa och att infatta. De flesta kupriter blir därför samlarstenar snarare än juveler i smycken.

Kuprit, specimen, 4.5 x 4.5 x 4 cm. Carn Brea, Redruth, Cornwall, England.
Image courtesy of www.dakotamatrix.com.

Ibland slipas också en icke-kristallin kuprit, ofta tillsammans med andra kopparmineral, såsom krysokolla, azurit eller malakit.

Image courtesy of http://www.spheresdumonde.com