Grön beryll

Grön beryll, facettslipad ädelsten.

Grön beryll är en grön beryll vars färg är mindre mättad än smaragdens. Smaragd är nämligen även den en grön beryll.

Det finns tyvärr en tendens att vilja kalla ädelstenar för smaragd istället för grön beryll. Detta eftersom en smaragd generellt sett är mer värdefull.

Skillnaden mellan grön beryll och smaragd ligger alltså i den gröna färgens mättnad. Ädelstenen måste vara ganska kraftigt grön för att få kallas smaragd, annars är den en grön beryll.

Grön beryll är hård och lämpar sig väl som juvel i alla sorters smycken. Den är dock något stötkänslig, varför fattningen bör skydda stenen väl om den används till exempelvis ringar.