Thomsonit

Thomsonit, cabochonslipad ädelsten.
Image courtesy of R.Weller/Cochise College.

Thomsonit är en zeolit, dvs ett mineral som är vattentillåtande skulle man kunna säga. Zeoliter är porösa. Det finns många zeoliter och thomsonit är en av de mest attraktiva som juvel.

Thomsonit är vanligen vit eller färglös, men kan dra åt gult. Den formar sig ofta som små eller större sfärer lika de här ovan. Sfärerna kan i genomskärning ha vackra mönster och färgsättningar.
Som juvel slipas thomsoniten en cabochon, dvs som en välvd ädelsten utan facetter.

Thomsonitnoduler i moderbergarten. Lake Superior, USA.
Image courtesy of R.Weller/Cochise College.

Thomsonit är halvhårt och lämpar sig väl som ädelsten i de flesta sorters smycken. Möjligen kan den tappa sin glans om den fattas i smycken som utsätts för mycket vardagligt slitage.

Minnesota i USA har flera goda fyndigheter av thomsonit av ädelstenskvalitet.