Diaspor

Color Change Diaspore. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Diaspor är en aluminiumrik ädelsten i ljusa toner. Den kan vara gulbrun, gul, rosa, lilarosa, grönbrun och gulgrön. Den är halvhård och lämpar sig bäst till smycken som inte utsätts för vardagsslitage, då den är något stötkänslig. Diasporen är också mycket svårslipad pga sina inre spaltytor.

Diaspor. Image courtesy of http://www.gemselect.com

En färgväxlande diaspor från Turkiet introducerades år 1999 på marknaden under namnet zultanit. En färgväxlande ädelsten ändrar färg under olika ljussättning. Denna växlar färg från ljust gulgrönt till ljust rosalila.