Zultanit

Zultanit är ett namn som marknadsförs på en färgväxlande diaspor från Turkiet.