Pollucit

Pollucit, facettslipad ädelsten. 4.20 cts. Pakistan. Image courtesy of www.kox-gems.com.
Pollucit, facettslipad ädelsten. 4.20 cts. Pakistan.
Image courtesy of www.kox-gems.com.

Pollucit är en sällsynt ädelsten. Det är en zeolit, en grupp vattenhaltiga mineral som används till olika ändamål inom industrin. Pollucit innehåller grundämnet cesium, som även det används flitigt inom industrin.

Det är som färglös eller vit ädelsten som polluciten återfinns.

Pollucit, råsten för ädelstensslipning, 82.41 cts totalt. Kunar, Afghanistan. Image courtesy of www.minedirect.com.
Pollucit, råsten för ädelstensslipning, 82.41 cts totalt. Kunar, Afghanistan.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Pollucit är halvhårt och lämpar sig väl som ädelsten i alla sorters smycken. Möjligen lever den lite farligt som ringsten, där den med tiden kan bli skadad eller tappa sin glans.

Pollucit återfinns på ett flertal platser, bland annat i Afghanistan och Pakistan. Även i Sverige finns pollucit; i Varuträsk gruva, Skellefteå. I Finland finner man också mineralet. Störst produktion står Tanco mine, Manitoba, Kanada för.