Kornerupin

Kornerupin, Tanzania. Råsten.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Kornerupin är ett medelhårt mineral, ca 7 på Mohs hårdhetsskala, vilket gör att den lämpar sig väl som ädelsten.

Den kommer också i vackra färgnyanser och skiftar ofta färg när den beses från olika håll, den är pleokroistisk. Färgskalan kretsar kring gult och grönt, olivgrönt och brunt, men även blå och rosa toner förekommer.

Tyvärr så är många kornerupiner ganska små i storlek.

Kornerupine, facetted gems. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Även kattögekornerupin finns i handeln.

Kattögekornerupin, 10.2 cts. Cabochonslipad juvel. Sri Lanka.
Image courtesy of www.djraregems.com.