Blå slaggsten

Blå slaggsten är ett annat namn för bergslagssten.