Smaragd

7.24 carats. Ethiopia. Image courtesy of http://www.johndyergems.com

Smaragd är en av de mest klassiska ädelstenarna. Rubinen är den röda, safiren den blå, diamanten den vita och smaragden är den gröna.

Smaragd tillhör beryll-familjen, där bl a akvamarin, heliodor och morganit ingår. Av dessa är smaragden generellt sett den mest värdefulla.

Smaragder har nästan alltid en hel del inneslutningar, det kallas dess ”jardin”, inre trädgård. Trädgården kan t ex bestå av kristaller, fingeravtrycksliknande mönster och metallflagor. Om inneslutningarna är typiska för en smaragd så är detta bra bevis på att stenen är äkta. Det finns många syntetiska stenar, imitationer och ihoplimmade förfalskningar på marknaden så en äkthetspåvisande jardin behöver alltså inte vara något negativt.

Smaragd oljebehandlas nästan alltid med en grön olja som dels hjälper till med färg och dels fyller ut eventuella sprickbildningar eller håligheter inne i stenen.

Eftersom smaragder ofta har så många inneslutningar så är den extra känslig för stötar etc, så även om den är hård, så är den skör. Jag rekommenderar därför inte smaragd som ringsten om den inte sitter i en fattning som är konstruerad för att skydda stenen.


2,23 ct. Brazil. Image courtesy of http://www.carat-online.at

Om smaragden är för blek kallas den inte längre för smaragd, utan för grön beryll. Gränsdragningen mellan smaragd och grön beryll är svår och ofta finns en benägenhet att vilja kalla gröna beryller för smaragder, inte tvärtom, eftersom smaragden är betydligt mer värdefull. Grön beryll är dock också en väldigt vacker ädelsten, se nedan.

Grön beryll, facettslipad ädelsten.

Smaragd återfinns på ett flertal olika platser runt jorden, mest kända torde fyndigheterna i Colombia vara, och där Muzo-området. Bland övriga kan nämnas Brasilien, Zambia och Zimbabwe.

2.0″x1.3″x1.6″ (50x34x40 mm). Colombia. Image courtesy of http://www.skullis.com

Det händer att smaragden uppvisar ett udda fenomen kallat ”trapiche”, ett svart stjärnmönster genom den gröna smaragden. Trapiche smaragd är mycket dyrbart och ovanligt, särskilt om stjärnan är tydlig och skarp. Varning för imitationer/förfalskningar!

Trapiche smaragder.
Image courtesy of www.ke4gems.com.

Tillgängliga silversmycken och ädelstenar:

Silverhalsband med mossagat, agat, jaspis, smaragd, peridot mm
Silverhalsband med mossagat, agat, jaspis, smaragd, peridot mm