Stjärndiopsid

Star Diopside Cabochon. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Stjärndiopsid är en slags diopsid, släkt med kromdiopsid och violan. Den är vanligtvis svart och slipad en cabochon (välvd form). Någon enstaka gång är den grönaktigt svart.

Det är inneslutningar i stenen som orsakar ljusbrytningen som ser ut som en stjärna. Stjärndiopsid har fyra eller sex strålar, ofta lite oregelbundna.

Stjärndiopsid.

Stjärndiopsid är halvhård, den lämpar sig väl som juvel till de flesta sorters smycken. Möjligen kan den tappa sin glans efter en tid om den används som ringsten.
De flesta stjärndiopsider kommer från Indien.