Görgeyit

Görgeyit, facetterad juvel. 1.94 ct. Ryssland. Image courtesy of www.ke4gems.com.
Görgeyit, facetterad juvel. 1.94 ct. Ryssland.
Image courtesy of www.ke4gems.com.

Görgeyit är ett relativt sällsynt mineral som återfinns som accessoriskt mineral vid salt- och gipsförekomster i bl a Italien, Grekland, Österrike och Khazakstan. Ett accessoriskt mineral utgör en liten del av den bergart den bygger upp.

Görgeyit, Lake Inder, Kazakhstan, miniatyr, 5.5 x 4.3 x 2 cm. Image courtesy of www.irocks.com.
Görgeyit, Lake Inder, Kazakhstan, miniatyr, 5.5 x 4.3 x 2 cm.
Image courtesy of www.irocks.com.

Görgeyit är gul, vit, färglös eller svagt gröntonad. Den är mjuk och bör därför inte användas till smycken som utsätts för hårt slitage, såsom ringar.