Görgeyit

Görgeyit, facetterad juvel. 1.94 ct. Ryssland.
Image courtesy of www.ke4gems.com.

Görgeyit är ett relativt sällsynt mineral som återfinns som accessoriskt mineral vid salt- och gipsförekomster i bl a Italien, Grekland, Österrike och Khazakstan. Ett accessoriskt mineral utgör en liten del av den bergart den bygger upp.

2.5 x 1.5 x 1 cm – Thumbnail. Inder B deposit, Atyrau, Kazakhstan. Image courtesy of http://www.dakotamatrix.com

Görgeyit är gul, vit, färglös eller svagt gröntonad. Den är mjuk och bör därför inte användas till smycken som utsätts för hårt slitage, såsom ringar.