Natrolit

Natrolite facetted 6×4 mm, New Jersey, USA. Image courtesy of http://www.mikon-online.com

Natrolit är ett ofta färglöst till gul- eller brunaktigt mineral som skapar klasar av långa, smala kristaller.

Natrolite. Image courtesy of http://www.dakotamatrix.com

Natrolit är en zeolit, ett grupp mineraler som används flitigt i industrin till olika ändamål.

Som ädelsten är den relativt ovanlig, men den förekommer. Den är halvhård och kan mycket väl användas som juvel. Däremot så är natrolit något skör, så den rekommenderas inte som ringsten.