Röktopas

Röktopas är en felaktig benämning på en rökkvarts, som inte är någon topas.