Spinell

Spineller, facetterade ädelstenar.

Spinell är en vacker ädelsten. Den återfinns ofta i samma omgivningar som rubiner och safirer, och tidigare i historien har också många röda spineller misstagits för rubiner, t ex i de brittiska och ryska kronjuvelerna.
Spinell kallades förr för Balas ruby.

0.46 carats. Burma. Image courtesy of http://www.johndyergems.com

Men spineller är långt ifrån bara röda, det finns lysande blå, lila, rosa, orangea, bruna och gröna.
Spårelement av krom i spinellen skapar rosa och röda färger i stenen och järn skapar blå färger, blandar man båda skapas lila eller orange färg.
Därutöver finns spineller där kobolt i stenen skapar lysande blå stenar lika den här nedan, sk koboltspinell.

Koboltspinell, facettslipad ädelsten. 0.94 ct. Sri Lanka.

Ibland skapar inneslutningar i spinellen en effekt som kallas för stjärna. Stjärnspinell är sällsynt.

Stjärnspinell, cabochonslipad juvel, 7.01 cts. Burma/Myanmar.
Image courtesy of www.irocks.com.

Kristallin spinell antar ofta en kännetecknande åttkantig form.

Spinell i matris. Burma.

Men den kommer också i råa bitar lika dessa här nedan.

Spinel
Pein-pyit, Pein-pyit Zone, Mandalay Region, Myanmar (Burma)
Miniature, 4.5 x 4.3 x 3.3 cm. Image courtesy of http://www.irocks.com

Spinell är hårt och väl lämpat som juvel till alla sorters smycken, även ringar.

Spinell återfinns i begränsad mängd i bl a Tanzania, Madagaskar, Tajikistan, Pakistan, Vietnam och Burma/Myanmar.