Klinohumit

6.60 ct. Pamir. Image courtesy of http://www.arkraregems.com

Klinohumit är ett silikatmineral som ofta återfinns i gula och orangegula färger.
Den kan också dra mot röda nyanser.
Den är besläktad med både olivin/peridot och kondrodit, den sistnämnda kan den också misstas för.

Clinohumite Orange Gemstone. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Klinohumit är halvhårt och kan användas som juvel till de flesta sorters smycken. Den är dock en aning skör och därför borde man undvika att använda den som ringsten.

0.8 x 0.7 x 0.5 cm – Thumbnail. Jacupiranga mine, Cajati, São Paulo, Brazil. Image courtesy of http://www.dakotamatrix.com

Klinohumit i slipbar kvalité återfinns på ett fåtal platser i världen, bl a i Tajikistan och i Tanzania.