Tinguait

Tinguait, cabochonslipad ädelsten. Material från Ryssland.

Tinguait är en bergart som består av nefelin och aegerin, möjligen med inslag av fältspat. En bergart rik på nefelin är vanligen fattig på kvarts.

Tinguaiten som slipas är vanligen grön eller grågrön med svarta mönster, linjer och fläckar. En variant från Ryssland har mönster som påminner om det fyrkantiga mönstret på en sköldpaddas sköld, riktigt vackert.

Tinguait, cabochonslipad ädelsten. Ryssland.

Det finns olika hårdheter på tinguait, beroende på dess sammansättning.
Vissa material är mycket hårda och sega, andra är torrare och mjuka.

Tinguait, råsten. Ryssland.

Tinguait återfinns framförallt i Ryssland, men även i Norge, Sverige, Brasilien, USA och Indien.