Andesin

3.58ct Oval Facet Honey Red Andesine Labradorite. Image courtesy of www.gemselect.com

Andesin är en plagioklas fältpat, släkt med labradorit, solsten och bytownit, bland andra. Den är halvhård och är ofta vit eller gul, grön och ibland rödorange.

  8.89 ct. China. Image courtesy of http://www.arkraregems.com

Det har blåst hårda vindar kring andesin en längre tid. Röd andesin är en ovanlig ädelsten, och problemet har varit att marknaden översvämmats av behandlad sten från Asien, utan att grossisterna uppgett att stenen varit artificiellt färgad. Men att det finns rödaktig andesin i vissa av de berörda områdena har gällt är fastställts.

De flesta andesiner på marknaden har dock blivit konstgjort färgade. Om man stöter på en andesin med rödorange färg som påstås vara obehandlad, så bör man vara försiktig. Ett intyg om ädelstenens äkthet är ett måste, men se till att det står tydligt att stenen är obehandlad och att intyget är utfärdat av en etablerad firma eller gemmolog.