Solsten

2.98 carats. Oregon, USA. Image courtesy of wwe.johndyergems.com.

Solsten är en fältspat och halvhård. Den skimrar som solen på grund av små inklusioner av hematit, goethit eller koppar.

Den kan ha flera färger i samma sten. Just Oregon i USA har hög kvalitet på solsten som kommer i grönt, rött, gult och orange.

Från Tanzania kommer också vacker solsten. Ibland har den inklusionerna spridda i skurar inuti och kallas då för confetti.

Solsten går att hitta på flera platser runt jorden. Den återfinns bland annat i Norge.