Krysolit

Krysolit är ett annat namn på peridot, moldavit och krysoberyll, och på grund av den namnförvirringen rekommenderas inte
att namnet används.