Beryllonit

Beryllonit, facetterad juvel.

Beryllonit är en oftast färglös, men ibland även gulaktig, ädelsten. Den återfinns i pegmatiter tillsammans med andra juvelkandidater. Beryllonit innehåller beryllium, precis som namnet antyder.

Beryllonit, råsten/specimen, 4 cm, Pakistan.
Image courtesy of www.dakotamatrix.com.

Berylloniten är halvhård och något skör, varför den inte lämpar sig väl som till exempel ringsten eller i annat sammanhang där den utsätts för vardagligt slitage.