Nefrit jade

Nefrit jade, armband.

Nefrit är en av de två sorters jade som finns; nefrit jade och jadeit jade.

Nefrit. Skiva belyst bakifrån. Image courtesy of http://skywalker.cochise.edu/wellerr/mineral/jade/jade2.htm

Nefrit är en amfibol, släkt med bl a aktinolit. Fibrer ligger om varandra och sammanlänkar stenen, den blir därmed mycket en tuff och seg juvel.

Nefrit, skiva.

Nefrit finns i många olika färger, allt från svart till vit, grön till gul. Jadeiten återfinns i klarare färger, inte lika jordiga toner som hos nefriten.

Nephrite Gem. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Man har länge använt nefrit till skulpturer i Asien, och gör det fortfarande.

Nefrit bryts bl a i Kanada, Kina, Nya Zeeland, Taiwan, USA och Ryssland.