Ortoklas

Orthoclase. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Ortoklas är en fältspat, en vanlig ingrediens i granit och i pegmatiter. Den är nära släkt med exempelvis amazonit.

Ortoklas, facetterad juvel, 26.09 ct, Madagaskar.

Ortoklas är ofta halmgul eller färglös, kan också dra åt orange.

Den är halvhård och lämpar sig väl som ädelsten till alla sorters smycken.

Orthoclase Feldspar var. Sanidine
Itrongay, Madagascar
Miniature, 4.2 x 3.5 x 2.1 cm. Image courtesy of http://www.irocks.com

Månsten är ofta uppbyggd av opak till translucent ortoklas.