Maligranat

Maligranat är en variant av granditgranat som är en korsning mellan grossular– och andraditgranat.