Zinkblände

Zinkblände är ett annat namn för sfalerit.