Taaffeit

Taaffeit, facetterad ädelsten. 1.14 cts. Sri Lanka.
Image courtesy of www.irocks.com.

Taaffeit är en väldigt sällsynt ädelsten. Länge misstog man taaffeit för spinell, eftersom de återfinns tillsammans och har liknande hårdhet och färgskala. På 40-talet upptäckte man att taaffeiten bryter ljuset på ett annat sätt än spinellen och när man undersökte materialet närmare fann man taaffeiten, en helt egen ädelsten.

Taaffeit har ändrat namn till magnesiotaffeit, men vanligen används bara ”taaffeit”.

Taaffeite (Magnesiotaaffeite)
Chaung-gyi-ah-le-ywa, Chaung-gyi Zone, Mandalay Region, Myanmar (Burma)
Thumbnail, 1.5 x 1.2 x 0.5 cm. Image courtesy of http://www.irocks.com

Taaffeit är hård och väl lämpad som ädelsten i alla sorters smycken.

Det mesta av taaffeitmaterialet återfinns i Sri Lanka. Tanzania har också  börjat leverera en del taaffeit.