Pyrop

Pyrope garnets. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Pyrop är en granat. Granat är en stor grupp ädelstenar, med många varianter som beblandar sig med varandra och skapar olika sorters juveler.

Just pyrop är en ganska mörkt röd granat med bruna toner i det röda. Den återfinns ofta i små storlekar varför större slipade stenar är ovanliga.

Pyrop är en aluminiumbaserad granat och blandar sig ibland med almandin, då skapar dem tillsammans rodolit, en vackert rosalila granatsort.

En annan vacker lilarosa pyropsort är en som säljs under namnet Umbalit granat. Det började med att starkt rosalila material från Umba-dalen i Tanzania nådde marknaden och marknadsfördes som ”umbalite garnet”. Numera säljer man även starkt rosalila granater från andra platser under samma namn.

4.34 carats. Malawi. Image courtesy of http://www.johndyergems.com