Rodolit

30.68 carats. Malawi. Image courtesy of http://www.johndyergems.com

Rodolit är en vackert rosaröd granat. Den är en mix mellan pyropgranat och almandingranat, med tyngdpunkt på pyrop. De tillhör den aluminiumbaserade granatgruppen.

33.11 carats. Malawi. Image courtesy of http://www.johndyergems.com

Rodolit är hårt nog att användas till alla sorters smycken.

En fin rodolit bör vara färgstark i rosarött, inte för mörk eller för ljus och ha fin, välbalanserad slipning.