Binghamit

Binghamit, cabochonslipad juvel. Material från Minnesota, USA.
Binghamit, cabochonslipad juvel. Material från Minnesota, USA.

Binghamit är chatoyant liksom tigeröga, falköga, tigerjärn och pietersit, dvs den uppvisar ett skimrande ljusspel likt gyllene sammet. Binghamiten går i guld och rött med inslag av vit kvarts och metallisk hematit (blodstensmalm). Det är goethit-inneslutningar som skapar sammetsskimret.

Binghamiten är döpt efter den man som upptäckte den, Bill Bingham. Ett annat namn för binghamite är cuyunite.

Binghamiten återfinns uteslutande i the Cayuna Iron Range i norra Minnesota.