Binghamit

Binghamit, cabochonslipad juvel. Material från Minnesota, USA.

Binghamit är chatoyant liksom tigeröga, falköga, tigerjärn och pietersit, dvs den uppvisar ett skimrande ljusspel likt gyllene sammet. Binghamiten går i guld och rött med inslag av vit kvarts och metallisk hematit (blodstensmalm). Det är goethit-inneslutningar som skapar sammetsskimret.

Binghamiten är döpt efter den man som upptäckte den, Bill Bingham. Ett annat namn för binghamite är cuyunite.

Binghamiten återfinns uteslutande i the Cayuna Iron Range i norra Minnesota.