Nuummit

Nuummit, skiva, Grönland.

Nuummit är en ovanlig ädelsten från Grönland, där den återfinns bl a i området kring Nuuk, därav namnet.

Nuummit skimrar i olika färger beroende på vilken vinkel man ser den från.

Nuumit är en sammansättning av amfiboler, en samling sega mineral som bildar långsmala kristallina aggregat. I massan av amfibol ligger pyrit, kalkopyrit och pyrrhotit inbäddat och det är dessa som skimrar i guld, koppar och blått.

Det mesta av nuummiten kommer från Grönland, men den finns också i centrala Finland.