Smithsonit

Smithsonit. Choix, Sinaloa, Mexiko. Image courtesy of R.Weller/Cochise College.
Smithsonit. Choix, Sinaloa, Mexiko.
Image courtesy of R.Weller/Cochise College.

Smithsonit är ett zinkmineral som kommer i pastellaktigt blå, rosa, gula, lila och grå toner. Några enstaka gånger överger smithsoniten de mjuka färgerna och blir kraftigt knallgul.

Som ädelsten är smithsoniten mycket vacker men ganska okänd. Den mest kända varianten är den blå, som ses här både ovan och nedan.

Smithsonit, 30.86 cts. Australien. Image courtesy of www.gemselect.com.
Smithsonit, 30.86 cts. Australien.
Image courtesy of www.gemselect.com.

Den rosa varianten, här nedan, är också väldigt tilltalande. Ibland förekommer blå och rosa smithsonit i samma sten.

Vad som orsakar de starka, men mjuka färgerna, är lite oklart. Det tycks som om både olika halter av kobolt i vissa fall och kadmium + koppar i andra fall, kan vara orsaker till färgsättningarna.

Smithsonit, Choix, Sinaloa, Mexiko. Image courtesy of R.Weller/Cochise College.
Smithsonit, Choix, Sinaloa, Mexiko.
Image courtesy of R.Weller/Cochise College.

Smithsonitens yta är vaxlik och den känns också vaxig på ytan. Den formas ofta i en botroydial form, dvs med druvklaselika former, många små bucklor.

Smithsonit, specimen. Druvklaselika, botroydiala, forme
Smithsonit, specimen. Druvklaselika, botroydiala, former.

Ibland slipar man cabochoner, dvs välvda ädelstenar, med den vackra ytan på smithsoniten kvar.

Smithsonit, cabochonslipad ädelsten. Ytan intakt.
Smithsonit, cabochonslipad ädelsten. Ytan intakt.

Smithsonit är tyvärr inte speciellt hårt, varför den endast borde användas i smycken som inte utsätts för mycket vardagligt slitage.

Fyndigheter finns bland annat i Mexiko, USA, Namibia,Zambia och Grekland.