Imperial topaz

Imperial topaz är en benämning på en orange topas med röda undertoner.