Dumortierit

10.96ct Oval Cabochon Violet Blue Dumortierite Quartz. Image courtesy of http://www.gemselect.com

Dumortierit har en stark blå färg, men något mjukare blå än t ex lapis lazuli. Ibland har den kallats ”denim lapis” i handeln, men det är ingen lapis, utan ett helt eget mineral.

1.6 x 1.3 x 1.2 cm – Thumbnail. Vaca Morta mine, Bahia, Brazil. Image courtesy of http://www.dakotamatrix.com

Dumortierit är relativt hårt. Det material man slipar är ofta dumortierit i kvarts, dvs dumortieriten ligger inbäddad i en massa av kvarts. Kornen är så små att man upplever stenen som enhetlig.

6.1″x3.9″x4.8″ (155x100x121 mm). Namibia. Image courtesy of http://www.skullis.com