Grandit

Grandit, facetterad juvel, 2.74 cts. Mali. Image courtesy of www.djraregems.com.
Grandit, facetterad juvel, 2.74 cts. Mali.
Image courtesy of www.djraregems.com.

Grandit är en blandning av grossular– och andraditgranat. Det är kalciumbaserad granatsort.

Granater som säljs under benämningen ”Mali granat” är oftast granditer.

Mali granat/Grandit, facetterad ädelsten, 1.34 cts, Mali. Image courtesy of www.gemselect.com.
Mali granat/Grandit, facetterad ädelsten, 1.34 cts, Mali.
Image courtesy of www.gemselect.com.

Grandit är hårt och väl lämpat till alla sorters smycken.

Mali granat, facetterad ädelsten, 5.32 cts. 11.9 x 9.3 mm. Image courtesy of www.www.ke4gems.com.
Mali granat, facetterad ädelsten, 5.32 cts. 11.9 x 9.3 mm.
Image courtesy of www.www.ke4gems.com.