Umbalit

Umbalit granat, facetterad juvel, 4.51 ct, Tanzania.
Image courtesy of www.djraregames.com.

Umbalit är en lilarosa granat som tillhör gruppen pyrop.

Det började med att starkt rosalila material från Umba-dalen i Tanzania nådde marknaden och marknadsfördes som ”umbalite garnet”. Numera säljer man även starkt rosalila granater från andra fyndorter under samma namn.

Umbalit, råsten, 2.57 – 5 cts. Tanga och Umba, Tanzania.
Image courtesy of www.minedirect.com.