Umbalit

Umbalit granat, facetterad juvel, 4.51 ct, Tanzania. Image courtesy of www.djraregames.com.
Umbalit granat, facetterad juvel, 4.51 ct, Tanzania.
Image courtesy of www.djraregames.com.

Umbalit är en lilarosa granat som tillhör gruppen pyrop.

Det började med att starkt rosalila material från Umba-dalen i Tanzania nådde marknaden och marknadsfördes som ”umbalite garnet”. Numera säljer man även starkt rosalila granater från andra fyndorter under samma namn.

Umbalit, råsten, 2.57 – 5 cts. Tanga och Umba, Tanzania. Image courtesy of www.minedirect.com.
Umbalit, råsten, 2.57 – 5 cts. Tanga och Umba, Tanzania.
Image courtesy of www.minedirect.com.