Lazulit

Lazulit, facetterad juvel, 0.955 cts. Brasilien.
Image courtesy of www.kox-gems.com.

Lazulit är en ofta grönblå till blå juvel. Inte sällan har lazuliten båda färgerna samtidigt; den är starkt pleokroistisk, dvs har flera färger i samma sten.

Lazulite
Mt. Seafoam, Rapid Creek, Yukon, Canada
Miniature, 3.3 x 2.1 x 1.4 cm. Image courtesy of http://www.irocks.com
Lazulit, råsten, Norra områdena, Pakistan.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Ett annat namn för lazulit – som används i vissa andra länder – är blåspat.

Här ett specimen av lazulit från Canada:

Lazulit, 2.5 x 3 x 2 cm. Yukon, Kanada.
Image courtesy of www.dakotamatrix.com.

Större juveler av lazulit är ovanliga och de slipade juvelerna har ofta inneslutningar av olika slag.

Lazulit är halvhårt och lämpar sig väl till de flesta sorters smycken. Lever dock lite farligt som ringsten om inte fattningen skyddar stenens kanter.

Det finns också vackra material med lazulitinklusioner i bergkristall.