Bergkristall

Bergkristall, cabochonslipade juveler. Image courtesy of R.Weller/Cochise College
Bergkristall, cabochonslipade juveler. Image courtesy of R.Weller/Cochise College

Bergkristall är en färglös, transparent makrokristallin kvarts dvs storkristallin. Den är syskon till bland andra ädelstenarna citrin och ametist.

Bergkristall, translucent färglös kvarts, är ett relativt vanligt mineral över hela jorden. Vackra kristallformationer värderas också av mineralsamlare.

Bergkristall på baryt, 3,5 x 4 x 3,5 cm. Specimen, Colorado, USA. Image courtesy of www.dakotamatrix.com.
Bergkristall på baryt, 3,5 x 4 x 3,5 cm. Specimen, Colorado, USA.
Image courtesy of www.dakotamatrix.com.

Ibland har bergkristall inneslutningar av olika slag och skapar nya, intressanta ädelstenar. Några exempel på detta följer här:

Rutiliserad kvarts, cabochonslipad juvel, 128.92 cts. Brasilien. Image courtesy and copyright of www.mineralminers.com.
Rutiliserad kvarts, cabochonslipad juvel, 128.92 cts. Brasilien.
Image courtesy and copyright of www.mineralminers.com.

Rutiliserad kvarts är bergkristall med inklusioner av mineralet rutil. Ofta långa gyllene eller gulbruna kristaller.
Rutilen i den transparenta bergkristallen skapar väldigt fina 3D effekter.

Turmaliniserad kvarts, cabochonslipad juvel.
Turmaliniserad kvarts, cabochonslipad juvel.

Turmaliniserad kvarts är bergkristall med inklusioner av mineralet turmalin. Ofta är turmalinkristallerna svarta.
Precis som med den rutiliserade kvartsen, så blir det fina 3D effekter med de långa turmalinkristallerna i den transparenta bergkristallen.

Ajoit i kvarts, råsten. Transvaal, Sydafrika. 6,9 x 3,4 x 2,5 cm. Image courtesy of www.irocks.com.
Ajoit i kvarts, råsten. Transvaal, Sydafrika. 6,9 x 3,4 x 2,5 cm.
Image courtesy of www.irocks.com.

Ajoit är ett kopparmineral som ibland återfinns som inklusioner i kvarts. Om det är bra kvalité på råmaterialet så kan sådana slipade stenar bli oerhört vackra.

Gilalit i kvarts, råsten, 7,1 x 4,7 x 2,7 cm. Brasilien. Image courtesy of www.irocks.com.
Gilalit i kvarts, råsten, 7,1 x 4,7 x 2,7 cm. Brasilien.
Image courtesy of www.irocks.com.

Gilalit är ännu ett kopparmineral som när det återfinns som inklusion i kvarts kan skapa väldigt fina ädelstenar.
Gilalit i kvarts kallas också Medusa kvarts eller Medusa Paraiba kvarts i handeln.

Aktinolit, tunna kristaller. Pakistan. Image courtesy of www.irocks.com.
Aktinolit, tunna kristaller. Pakistan.
Image courtesy of www.irocks.com.

Aktinolit kan också återfinnas som inklusion i bergkristall/kvarts. Det är då gröna, långsmala kristaller. Kan vara väldigt effektfullt.

Bergkristall med epidot, sfär/kula, 7,5 cm, Madagaskar. Image courtesy of www.spheresdumonde.com.
Bergkristall med epidot, sfär/kula, 7,5 cm, Madagaskar.
Image courtesy of www.spheresdumonde.com.

Även epidot kan vara inneslutet i bergkristallen, med lite kraftigare, gröna kristaller. Extrem 3D effekt.

Göetit och lepidokrosit i bergkristall. Cabochonslipad juvel. Brasilien. Image courtesy of R.Weller/Cochise College.
Göetit och lepidokrosit i bergkristall. Cabochonslipad juvel. Brasilien.
Image courtesy of R.Weller/Cochise College.

Göetit- och lepidokrositinklusioner i bergkristall skapar intressanta och väldigt ovanliga juveler. Frågan har rests om det verkligen är lepidokrosit eller kanske istället hematit i dessa material.

Bergkristall är relativt hårt och lämpar sig väl som ädelsten i alla sorters smycken, men kan nötas något om det fattas i en ring.