Anyolit

Anyolit är ett annat namn som används för rubin i zoisit. Anyolit innehåller dock mineralet tschermakit, något som inte alltid ingår i rubin i zoisit. Anyolit är en bergart som består av zoisit, rubin och tschermakit