Karneol

Karneol, cabochonslipade ädelstenar, 7.66 cts. Madagaskar. Image courtesy of www.gemselect.com.
Karneol, cabochonslipade ädelstenar, 7.66 cts. Madagaskar.
Image courtesy of www.gemselect.com.

Karneol är en kalcedon, en mycket finkornig kvartssten, släkt med bland andra jaspis, agat och krysopras. Den får sin rödorangea färg av järn.

Det är en ädelsten som har slipats och använts väldigt länge. Faraonerna skattade karneolen högt och använde den ofta i praktfulla smycken.

Karneol, Egyptiskt halsband, ca 1400 f kr.
Karneol, Egyptiskt halsband, ca 1400 f kr.

Det mesta – jag skulle gissa på nästintill all – karneol på marknaden idag är inte egentlig karneol, utan antingen färgad/värmebehandlad agat eller färgad/värmebehandlad kalcedon. Ofta är det en cabochon tillverkad ur en del av en större agats band, så att stenen upplevs som obandad. Agat är också en kalcedon, nära släkt med karneol, varför hårdheten är densamma.

Agat, värmebehandlad och/eller färgad för att efterlikna karneol.
Agat, värmebehandlad och/eller färgad för att efterlikna karneol.

Karneol, hänge i sterling silver. Indien.
Image courtesy and copyright of www.mineralminers.com and used with permission by the same.

Ett mörkare syskon till karneol är sard.