Kondrodit

Facetterad kondrodit. 1.06 cts. Afghanistan. Image courtesy of www.irocks.com.
Facetterad kondrodit. 1.06 cts. Afghanistan.
Image courtesy of www.irocks.com.

Kondrodit är halvhård och kommer i allt från ljusgula till mörkt rödbruna toner.
Den sitter ofta utspridd i moderbergarten i små samlingar.

Kondrodit. Råstenar. Badakshan, Afghanistan. Image courtesy of www.minedirect.com.
Kondrodit. Råstenar. Badakshan, Afghanistan.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Kondrodit räknas till samlarstenar pga dess sällsynthet som ädelsten. Många slipade kondroditer är av dålig kvalité pga brist på rent råmaterial.

Kondrodit, specimen, Tilly Foster Mine, Putnam Co., New York, USA. Image courtesy of www.dakotamatrix.com.
Kondrodit, specimen, Tilly Foster Mine, Putnam Co., New York, USA.
Image courtesy of www.dakotamatrix.com.