Sinhalit

Md Golden Yellow, 4.21 cts oval cut measuring 12.4×9.4×5.2 mm, eye clean, from Sri Lanka. Image courtesy of http://www.djraregems.com

Sinhalit är en relativt ovanlig ädelsten som går i gula och bruna nyanser. Den kan också vara grönaktig.

Sinhalit hittades först i Sri Lanka/Ceylon, vars namn på sanskrit är just Sinhala.

Sinhalit, facettslipad ädelsten. L A Museum of Natural History.

Sinhalit är halvhård och lämpar sig väl som juvel. Det är dock en ganska ovanlig och okänd ädelsten på marknaden.

Sinhalit, facettslipad juvel, 4.90 cts. Sri Lanka/Ceylon.
Image courtesy and copyright of www.mineralminers.com.