Carletonit

Carletonite
Poudrette quarry (Demix quarry; Uni-Mix quarry; Desourdy quarry), Mont Saint-Hilaire, Rouville RCM, Monteregie, Quebec, Canada
Thumbnail, 0.8 x 0.6 x 0.5 cm. Image courtesy of http://www.irocks.com

Carletonit är en väldigt sällsynt ädelsten.

Carletonit kan vara riktigt safirblå och är ofta starkt zonerad i färgerna, dvs olika skikt av färger avlöser varandra. Den är pleokroistisk, dvs den visar upp olika färger i samma sten, sedd från olika vinklar.

Den är relativt mjuk, ungefär som opal, och lämpar sig därför bäst som juvel till smycken som inte slits så hårt, exempelvis hängen eller örhängen.

Chip < 1cm -Poudrette quarry, Mont Saint-Hilaire, Montérégie, Québec, Canada. Image courtesy of http://www.irocks.com

Carletonit återfinns endast på en plats, Mont Saint-Hilaire i Quebec i Kanada. Där finner man den i en kvartsfattig omgivning samman med en rad andra ovanliga mineral.

Sitt namn har den fått efter Carleton universitet i Ottawa i Kanada, där man först identifierade carletoniten.