Peridot

Peridot, facetterad ädelsten, 4.26 ct, Myanmar/Burma. Image courtesy of www.kox-gems.com.
Peridot, facetterad ädelsten, 4.26 ct, Myanmar/Burma.
Image courtesy of www.kox-gems.com.

Peridot kallas också olivin och ibland krysolit. En magnesiumrik peridot kallas forsterit och en järnrik peridot kallas fayalit.

Peridot är en vacker gräsgrön till gulgrön ädelsten med hög järnhalt. Den kommer i ett antal olika gröna nyanser.

Facetterade peridoter, 0.32-9.10cts Image courtesy of http://www15.plala.or.jp/gemuseum/gemus-pdt.htm.
Facetterade peridoter, 0.32-9.10cts
Image courtesy of http://www15.plala.or.jp/gemuseum/gemus-pdt.htm.

Peridot är associerad med vulkaniska bergarter. Den återfinns bl a i Burma, USA, Norge och Pakistan.

Peridot, råsten, Supatt, Pakistan. Image courtesy of www.minedirect.com.
Peridot, råsten, Supatt, Pakistan.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Ibland har peridot inneslutningar av mineralet ludwigit. De svarta, långsmala kristallerna blir en vacker effekt i den gröna peridoten.

Peridot med ludwigit, 3.2 x 2.0 x 1.6 cm, North-West Frontier Province, Pakistan. Image courtesy of www.irocks.com.
Peridot med ludwigit, 3.2 x 2.0 x 1.6 cm, North-West Frontier Province, Pakistan.
Image courtesy of www.irocks.com.

Peridot är halvhård och något känslig. Den är väl lämpad till de flesta sorters smycken, med undantag för ringar. Den skulle slitas och kanterna bli stötta inom kort.