Bastnäsit

Bastnäsit, en grupp facetterade juveler. Från Khyber Agency (nära Peshawar), Pakistan. Image courtesy of www.minedirect.com.
Bastnäsit, en grupp facetterade juveler. Från Khyber Agency (nära Peshawar), Pakistan.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Bastnäsit är ett halvhårt till mjukt mineral i varma oranga och röda färger. Den är mycket ovanlig som ädelsten och är mest att betrakta som samlarsten.

En fyndighet i Pakistan har försett marknaden med slipbart material på senare tid, något som annars varit en sällsynthet.

Bastnäsit, Trimouns Talc Mine, Luzenac, Ariege, Midi-Pyrenees, Frankrike. Image courtesy of www.irocks.com.
Bastnäsit, Trimouns Talc Mine, Luzenac, Ariege, Midi-Pyrenees, Frankrike.
Image courtesy of www.irocks.com.

Bastnäsiten fick sitt namn efter Bastnäsgruvefältet vid Riddarhyttan i Västmanland, Sverige. Den är ceriumhaltig och återfinns tillsammans med ceriummineralet cerit.

Fyndigheter av bastnäsit finns i Pakistan, Kina, USA (Kalifornien) och alltså även i Sverige.