Bastnäsit

Bastnäsit, en grupp facetterade juveler. Från Khyber Agency (nära Peshawar), Pakistan.
Image courtesy of www.minedirect.com.

Bastnäsit är ett halvhårt till mjukt mineral i varma oranga och röda färger. Den är mycket ovanlig som ädelsten och är mest att betrakta som samlarsten.

  6.36 ct. Pakistan. Image courtesy of http://www.arkraregems.com

En fyndighet i Pakistan har försett marknaden med slipbart material på senare tid, något som annars varit en sällsynthet.

Bastnäsit, Trimouns Talc Mine, Luzenac, Ariege, Midi-Pyrenees, Frankrike.
Image courtesy of www.irocks.com.

Bastnäsiten fick sitt namn efter Bastnäsgruvefältet vid Riddarhyttan i Västmanland, Sverige. Den är ceriumhaltig och återfinns tillsammans med ceriummineralet cerit.

Fyndigheter av bastnäsit finns i Pakistan, Kina, USA (Kalifornien) och alltså även i Sverige.